Wedding Dress Tae Yang (Vietnamese version) - Chi DânBài hát: Áo cưới (Wedding Dress) Original version: Wedding Dress – Tae Yang (Big Bang) Ca sĩ: Chi Dân – I Entertainment